Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Kontakt dla mediów

W Nadleśnictwie Kup osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Pan:

Osoba kontaktowa ds. Promocji i Edukacji

mgr inż. Ryszard Kowalski

tel. +48600033381

e-mail: ryszard.kowalski@katowice.lasy.gov.pl