Leśnictwa

Brynica

Kup

Masów

Kup Nowy

Dąbrówka Dolna

Kozuby

Winna Góra

Czarna Woda

Ładza

Kaniów

Lubienie

Chróścice

OHZ LP Obwód łow. nr 31

OHZ LP Obwód łow. nr 32